Portal Campus Management System (CMS) KKTM, MJII dan IKM

Portal KKTM, MJII dan IKM menyediakan perkhidmatan Maklumat Pelajar, Pendaftaran Pelajar Baru, Kajiselidik Pelajar dan Maklumat Pengguna Portal untuk semua 24 pusat KKTM, MJII dan IKM di seluruh Malaysia.

E-Pelajar

Sistem Pangkalan Data Pelajar yang menyediakan maklumat pelajar semasa yang berdaftar.

E-Daftar

Sistem untuk pengesahan pendaftaran pelajar baru secara atas talian semasa Hari Pendaftaran.

E-SuPER

Sistem kajiselidik oleh pelajar yang meliputi semua aspek dalam program, pentaksiran dan sumber pendidikan yang terdapat di KKTM, MJII dan IKM.

E-User

Sistem pendaftaran maklumat pengguna portal.

E-Hostel

Sistem Pangkalan Data Asrama Pelajar.


E-Hadir

Sistem Pangkalan Kehadiran Pelajar.


Arkib E-Daftar

Simpanan Data Pandaftaran Pelajar.


E-CSR

Modul ini adalah modul yang dibangunkan untuk Kajiselidik program Tanggujawab Sosial Korporat (CSR) bagi tiga keadaan iaitu Sebelum, Semasa dan Selepas program dijalankan. Semua yang terlibat dengan program diwajibkan untuk melengkapkan kajiselidik ini untuk Proses Kitaran Kawalan Kualiti atau QCC.